Opetuskodit

Opetuskodit Turun Halisissa ja Kaarinan Hovirinnassa tarjoavat maahanmuuttajanaisille lapsineen avoimen kohtaamispaikan, suomen kielen ja suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien arjen taitojen opetusta sekä kulttuuritietoista palveluohjausta. Kiinteänä osana toimintaa ovat erilaiset asiakkaiden tarpeista nousevat teemaryhmät ja työpajat, esim. hyvinvointi- ja terveysneuvonta. Opetuskodeissa järjestetään matalan kynnyksen päivätoimintaa sekä kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluita. Palveluohjauksen avulla kykenemme antamaan yksilöllistä tukea asiakkaan koko elämäntilanne huomioiden. Opetuskotitoimintaa on järjestetty Turussa v. 2005 lähtien ja Kaarinassa toiminta käynnistyi v. 2016.

  • Opetuskotitoiminta lisää maahanmuuttajanaisen kulttuuri- ja kasvatustietoisuutta, joka vahvistaa seuraavan sukupolven integroitumista ja lapsiperheen hyvinvointia.
  • Maahanmuuttajanaisen lisääntyneet taidot sekä valmiudet arjessa selviytymiseen tukevat perheen toimintaedellytyksiä kahden kulttuurin välissä.  Maahanmuuttajanaisen tahtotila, elämänhallintataidot sekä arjen taidot vahvistuvat.
  • Opetuskodit vaikuttavat yhteiskunnallisesti jakamalla tietoutta perusoikeuksista sekä velvollisuuksista, joihin yhteiskuntamme toiminta rakentuu.
  • Opetuskoti on myös erilaisten kulttuurien kohtaamispaikka, johon on helppo tulla taustasta riippumatta.

 

Yhteistyöverkostomme

  • Viranomaisverkostot; Kela, Te-palvelut, Turun ja Kaarinan kaupungit
  • Vapaaehtoisverkosto; Akateemiset Naiset, SPR, YK-yhdistys
  • Yhteistyöverkostot; Turun kriisikeskus, Yhdessä Yhdistys, Daisy Ladies, Suomen Martat, Varsinais-Suomen Lastesuojelujärjestö ry ja vuosittain vaihtuvat paikalliset muut toimijat
  • Oppilaitosverkostot; Kotoutumiskoulutus, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Turun ammatti-instituutti, Peimarin koulutuskuntayhtymä (Livia), Turun kristillinen opisto, Turun ammattikorkeakoulu

Opetuskodeissa järjestetään lukukausittain suomen kielen opetusta (15 h/vko) yhdessä Turun kristillisen opiston ja Akateemisten naisten Luetaan yhdessä -verkoston kanssa. Kielikurssi noudattaa Opetuskodeille yksilöllisesti räätälöityä opetussuunnitelmaa. Kielikurssilla on kolme tasoryhmää (alkeis,- perus- ja jatkoryhmät.) Kielikurssin maksu on Sateenkaari Koto ry:n kannatusjäsenyysmaksu, 20€/vuosi. Alle kouluikäiselle lapselle on järjestetty lastenhoito kielikurssin aikana.

Lisätietoja kursseille ilmoittautumisesta saa opetuskotiohjaajalta.

Opetuskodissa tehdään mielellään yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja tarjoamme myös työssäoppimispaikkoja alan opiskelijoille, lisätietoja saat opetuskotiohjaalta.

Opetuskodit ovat avoinna maanantai – torstai 09:00-15:00

Opetuskoti Halinen

Kardinaalinkatu 3 P 151, 20540 Turku
040 543 5347
jenni.tolonen@sateenkaarikoto.fi

Opetuskoti Hovirinta

Pehtorinkatu 2 F 26, 20780 Kaarina
040 144 6494
johanna.heinonen@sateenkaarikoto.fi

Palveluohjaus

Pop-up palveluohjaus (Pansio, Raisio & Runosmäki)

Lotta Häkkinen

Hankekoordinaattori ja palveluohjaaja
044 240 3175
Pop-up palveluohjaus (Halinen ja Kurjenmäki)

Kira Laaksonen

Palveluohjaaja
044 231 7296

Lue lisää

Hallinto

Minna Maanpää

Hankepäällikkö & esimies
045 78769443

Julkaisut & tutkimukset

Opetuskotiesite

Kesätoiminta 2019