Turun Kristillinen Opisto hanke

Turun kristillisen opiston ja Sateenkaari Koto ry:n Kaarinassa sijaitsevan Pikku-Mustikan Opetuskodin maahanmuuttajaäideille suunnatun Suomen kielen ja aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen maahanmuuttajaäideille -koulutuksen (PikMu) tarkoituksena on

  • parantaa yleisiä jatko-opintovalmiuksia ja yleistiedollisia valmiuksia
  • laajentaa jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työelämän tuntemusta
  • tukea opiskelijan henkilökohtaista kasvua ja kehitystä
  • auttaa hankkimaan taitoja selviytyä erilaisissa elämäntilanteissa
  • edistää maahanmuuttajanaisten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Perehdyttämisen tarkoituksena on tukea maahanmuuttajanaisten yksilöllistä kehitystä tasavertaiseen osallistumiseen yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen
elämään oman kielensä ja kulttuurinsa säilyttäen.

Opetuskodissa toimii vapaaehtoisia Akateemisten naisten Luetaan yhdessä –hankkeen puitteissa. Yhteistyö heidän kanssaan on tärkeä osa Opetuskodin toimintaa. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2020 vapaan sivistystyön valtionosuudella rahoitettavana koulutuksena.