YOUME -Mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana (2019-2021)

YOUME-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistämällä mielenterveyttä sekä varhaista hoitoon hakeutumista mielenterveysongelmia ilmaantuessa. YOUME-hankkeen aikana luodaan yhdessä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja asiantuntijaverkoston kanssa Mielenterveyden lähettiläät -malli. Siinä lisätään maahanmuuttajien tietoutta mielenterveydestä, sen vahvistamisesta sekä mielenterveyden ongelmista ja hoitoon hakeutumisesta. Mielenterveyden lähettiläinä toimivat vapaaehtoiset välittävät kokemuksia ja tietoutta mielenterveydestä yhteisöjensä sisällä.

Mielenterveyden lähettiläiden toimintaa tuetaan hankkeen aikana seminaareilla ja mentoroinnilla. Sosiaali- ja terveysalan toimijoille hanke tarjoaa työpajoja mielenterveysongelmien tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta, hoidosta ja vaikutuksesta kotoutumiseen. YOUME-hanketta rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Hankkeen toimijat: Turun ammattikorkeakoulu, Turun kriisikeskus, Sateenkaari Koto ry, Yhdessä-yhdistys ja VSSHP Psykiatrian toimiala.

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/youme/