Hankkeet

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa Sateenkaari Koto ry:n toimintaa. Hankkeiden tarkoituksena on luoda ja kokeilla uusia toimintatapoja ja -muotoja asiakkaiden hyväksi. Monipuolisella hanketoiminnalla pyritään vastaamaan asiakaskunnan tarpeisiin ja tavoitteena on, että kehittämishankkeet yhdessä muun toiminnan kanssa olisivat kattava osa asiakas- ja yhteiskunnan tarpeita sekä tuoda lisäarvoa yhdistyksen toimintaan. Hankkeissa tehdään yhteistyötä mm. kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Sateenkaari Koto ry:n hankkeet

Yhdessä oppien -hanke

Yhdessä oppien kohti tulevaa – Mentoritoiminta maahan muuttaneiden naisten voimavarojen ja vanhemmuuden vahvistajana Hankeaika 1.2.2020–31.12.2022...

Yhteistyöhankkeet

Auroras-hanke

Kotoutumisen tärkeimpinä edellytyksinä pidetään yleisesti kielitaitoa ja työllistymistä. Luetaan yhdessä -verkostossa on jo vuosien ajan...

Järjestösotehanke 113

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi on varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistetaan järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta...