WoHealth – hankeyhteistyö

WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen

Hanke käynnistyi keväällä 2019 . Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun AMK, Kaarinan kaupunki/neuvola, Sateenkaari Koto ry ja Flyktingmedicinskt center Norrköping, Ruotsi. Hankkeen rahoittaa Central Baltic.

Suomessa hanketoimintaa pilotoidaan Kaarinassa yhdessä opetuskoti Hovirinnan ja Kaarina äitiys- ja lastenneuvolan kanssa. Hankkeessa selvitetään, millaista tukea ja tietoa maahanmuuttajataustaiset äidit tarvitsevat liittyen lapsen hoitoon ja kasvatukseen uudessa kulttuurissa. Lisäksi kartoitetaan kehittämistarpeet, joita neuvolan työntekijät kokevat työskennellessään tämän asiakasryhmän kanssa.   Vastauksena tuen tarpeisiin koulutetaan muutamia maahanmuuttajataustaisia naisia vertaisohjaajiksi sekä tuotetaan selkokielistä materiaalia tärkeiksi havaituista teemoista (esim. lapsen kasvu ja kehitys).

  • Työpajatyöskentely maahanmuuttaneiden naisten ja sairaanhoitajaopiskelijoiden AMK kanssa toteutetaan Kaarinan opetuskodissa syksyllä 2019. Esite työpajoista.
  • Vertaisohjaajien koulutus keväällä 2020
  • Hankkeessa tuotettava  sähköinen materiaali valmistuu 2020 ja on ladattavissa Sateenkaari Koto ry:n sivuilta

Hankkeesta lisää

Turun AMK: Sini Eloranta ja Sirppa Kinos
Sateenkaari Koto Ry: Minna Maanpää

Kaikki yhteistyökumppanit, WoHealth-hankelogot