Terveysneuvontaa, palveluohjausta ja asiointiapua

Opetuskoti Mustikka on mukana myös Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa MARJAT- hankkeessa (2017-2019), jossa kotoutumista tuetaan edistämällä maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeen aikana asiakkaiden omia terveyden edistämisen valmiuksia parannetaan
järjestämällä Mustikassa työpajoja, teemapäiviä ja muita osallisuutta tukevia toimintoja. Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF). Lue lisää MARJAT-hankkeesta täältä.