Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke

Tasa-arvotoiminta

Sateenkaari Koto ry:n tasa-arvotoiminta mallinnettiin osana Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanketta. Hanke alkoi helmikuussa 2020 ja päättyi tammikuussa 2021. Hankkeen tavoitteena oli edistää maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista kotoutumista omalla asuinalueella sekä lisätä tietoa suomalaisesta arjesta. Monien maahanmuuttajanaisten, ja erityisesti maahanmuuttajaäitien, kotoutumisprosessi jää vajaaksi, mikä vaikeuttaa yhteiskuntaan osallistumista ja  sopeutumista sekä kouluttautumista ja myöhemmin työelämään siirtymistä. Tämän takia tarvitaan lisää joustavia, voimaannuttavia, yksilöllisiä ja sektorirajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia.

Maahanmuuttajanaisten tasa-arvoa ja osallisuutta vahvistetaan järjestämällä matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa sekä Enrgiaa naisille -teemaryhmiä Turun lähiöissä ja Kaarinassa. Toiminnan teemoja ovat suomalainen yhteiskunta, digitaidot, voimaantuminen, hyvinvointi, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan väkivallan ehkäisy, naisen identiteetti ja kulttuurien yhteensovittaminen arkeen.

Syksyn 2020 aikana avattiin uusia monikulttuurisia kohtaamispaikkoja Opetuskoti Mustikan lisäksi Pansion Me-talolle sekä Lausteen Lähiötupaan. Niissä tarjotaan kohderyhmälle monipuolista tekemistä ja yksilöllistä palveluneuvontaa. Lisäksi verkossa pidetään kahdesti viikossa keväällä lanseerattua monikulttuurista kohtaamispaikkaa, Netti-Mustikkaa.

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hankkeessa koulutettiin vertaisasiantuntijoita. He toimivat ohjaajina monikulttuurisissa kohtaamispaikoissa ja Energiaa naisille -ryhmissä keskittyen edellä mainittuihin teemoihin. Kohtaamispaikoissa ja ryhmissä vertaisasiantuntijat jakavat omia kokemuksiaan, kuuntelevat sekä järjestävät keskustelua herättäviä ryhmiä. Toiminnan tavoitteena on tukea maahan muuttaneiden naisten eheän minäkuvan rakentumista, omanarvontunnon tervettä kehitystä ja yleisen hyvinvoinnin paranemista lisäämällä tietoa eri teemoista ja vaikuttamalla asenteisiin.

Lue lisää vertaisasiantuntijuudesta ja tasa-arvosta vertaisasiantuntijoiden blogista Voimaa ja Vapautta

 

 

Tarvitsetko apua? Sateenkaari Koto ry tarjoaa yksilöohjausta ajanvarauksella ja apua puhelimitse. Ronja 044 240 3175, Ilona 045 7876 9416 tai Kira 044 231 7296.

 

 

 

 

 

Netti-Mustikka keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 13-14. Netti-Mustikka järjestetään Zoomissa, ja mukaan pääsee älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella tämän linkin kautta: www.zoom.us/j/4578331822. Salasana on 1234. Zoom sovellus on hyvä ladata etukäteen!

 

 

 

 

 

Hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lataa hanke-esite ja hankeflyer.

Yhteystiedot

Ronja Kankare
Kotouttavan työn ohjaaja
044 240 3175
ronja.kankare@sateenkaarikoto.fi