Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke

Tasa-arvotoiminta

Sateenkaari Koto ry:n tasa-arvotoiminta mallinnettiin osana Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanketta. Tasa-arvotoiminnan tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista kotoutumista omalla asuinalueella sekä lisätä tietoa suomalaisesta arjesta. Monien maahanmuuttajanaisten, ja erityisesti maahanmuuttajaäitien, kotoutumisprosessi jää vajaaksi, mikä vaikeuttaa yhteiskuntaan osallistumista ja  sopeutumista sekä kouluttautumista ja myöhemmin työelämään siirtymistä. Tämän takia tarvitaan joustavia, voimaannuttavia, yksilöllisiä ja sektorirajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia.

Maahanmuuttajanaisten tasa-arvoa ja osallisuutta vahvistetaan järjestämällä matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa sekä Enrgiaa naisille -teemaryhmiä Turun lähiöissä ja Kaarinassa. Toiminnan teemoja ovat suomalainen yhteiskunta, digitaidot, voimaantuminen, hyvinvointi, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan väkivallan ehkäisy, naisen identiteetti ja kulttuurien yhteensovittaminen arkeen.

Yhdistyksellä on monikulttuurisia kohtaamispaikkoja Opetuskoti Mustikoissa (Halisissa ja Hovirinnassa), Pansion Me-talolla sekä Raision Satelliitissa. Niissä tarjotaan kohderyhmälle monipuolista tekemistä ja yksilöllistä palveluneuvontaa. Lisäksi verkossa pidetään kahdesti viikossa monikulttuurista kohtaamispaikkaa, Netti-Mustikkaa.

Koulutetut vertaisasiantuntijat toimivat ohjaajina monikulttuurisissa kohtaamispaikoissa ja Energiaa naisille -ryhmissä keskittyen edellä mainittuihin teemoihin. Kohtaamispaikoissa ja ryhmissä vertaisasiantuntijat jakavat omia kokemuksiaan, kuuntelevat sekä järjestävät keskustelua herättäviä ryhmiä. Toiminnan tavoitteena on tukea maahan muuttaneiden naisten eheän minäkuvan rakentumista, omanarvontunnon tervettä kehitystä ja yleisen hyvinvoinnin paranemista lisäämällä tietoa eri teemoista ja vaikuttamalla asenteisiin.

Lue lisää vertaisasiantuntijuudesta ja tasa-arvosta vertaisasiantuntijoiden blogista Voimaa ja Vapautta

Hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lataa hanke-esite ja hankeflyer.

Lisätiedot

Tiina Kylämäki
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
045 7833 1822
tiina.kylamaki@sateenkaarikoto.fi