Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke alkoi helmikuussa 2020 ja jatkuu tammikuun loppuun 2021. Hankkeen tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista kotoutumista omalla asuinalueella sekä lisätä tietoa suomalaisesta arjesta. Monien maahanmuuttajanaisten, ja erityisesti maahanmuuttajaäitien, kotoutumisprosessi jää vajaaksi, mikä vaikeuttaa yhteiskuntaan osallistumista ja  sopeutumista sekä kouluttautumista ja myöhemmin työelämään siirtymistä. Tämän takia tarvitaan lisää joustavia, voimaannuttavia, yksilöllisiä ja sektorirajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia.

Maahanmuuttajanaisten osallisuutta vahvistetaan järjestämällä hankkeen teemoihin liittyvää matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa sekä teemaryhmiä Turun lähiöissä ja Kaarinassa. Hankkeen teemoja ovat suomalainen yhteiskunta, digitaidot, voimaantuminen, hyvinvointi, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan väkivallan ehkäisy, naisen identiteetti ja kulttuurien yhteensovittaminen arkeen.

Poikkeustilan aikana naisten tasa-arvoista osallistumista ja kotoutumista on tuettu järjestämällä toimintaa maahan muuttaneille naisille verkossa: Monikulttuurinen kohtaamispaikka Turun Netti-Mustikka, Kahvia ja keskustelua -ryhmä sekä Energiaa naisille -teemaryhmiä. Lisäksi tarjoamalla kohderyhmälle monipuolisia palvelumuotoja ja yksilöllistä palveluneuvontaa saadaan syvällisempi ymmärrys muuttuvista kotoutumisen tarpeista. Poikkeustilan aikana palveluohjausta tarjotaan puhelimitse.

Hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lataa hanke-esite ja hankeflyer.

Yhteystiedot

Ronja Kankare
Kotouttavan työn ohjaaja
044 240 3175
ronja.kankare@sateenkaarikoto.fi


Monikulttuurinen kohtaamispaikkatoiminta

24.8. alkaen

Mustikan monikulttuurinen kohtaamispaikka on kaikkien naisten ja lasten oma paikka Turun Halisissa ja Kaarinan Hovirinnassa. Kohtaamispaikassa järjestetään monenlaista maksutonta toimintaa aikuisille ja lapsille, keskustellaan selkosuomeksi ja tutustutaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin.

Monikulttuurinen kohtaamispaikkatoiminta järjestetään yhteistyössä Yhdessä oppien -hankkeen kanssa.

Mustikan monikulttuurinen kohtaamispaikka:

Halinen
ma–ti kello 13–15
Kardinaalinkatu 3 A, 1. kerros

Hovirinta
ma kello 10–12 ja to kello 13–15
Pehtorinkatu 2 F 26

Lataa tästä Halisten kohtaamispaikan ja Hovirinnan kohtaamispaikan mainokset!


Netti-Mustikka:

9.9. alkaen keskiviikkoisin kello 10.00–11.00

Netti-Mustikka on monikulttuurinen kohtaamispaikka netissä. Se on Zoomin välityksellä käytävä suomenkielinen ryhmäkeskustelu, jossa voi tavata muita alueen naisia ja vaihtaa kuulumisia. Netti-Mustikassa on myös ohjelmaa ja ohjattuja keskusteluja. Netti-Mustikkaan ovat tervetulleita kaikki naiset. Netti-Mustikkaa ohjaavat Opetuskodin työntekijät ja vapaaehtoiset.

Netti-Mustikkaan pääsee mukaan älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella osoitteessa www.zoom.us/j/4578331822 salasana: 1234 Zoom-sovellus on hyvä ladata etukäteen.

Lataa tästä Netti-Mustikan mainos!


COVID-19 -turvatoimenpiteenä pidämme ryhmäkoot riittävän pieninä, jotta turvavälit toteutuvat. Huolehdimme hyvästä tilojen siivouksesta ja käsihygieniasta ja käytämme tarvittaessa kasvomaskeja. Kohtaamispaikkaan tullaan vain täysin terveenä ja matkustamisen jälkeen jäädään kotiin. Näin Mustikkaan tuleminen on kaikille turvallista.