Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke on kesätauolla 2.6.–19.7.2020.

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke alkoi helmikuussa 2020 ja jatkuu tammikuun loppuun 2021. Hankkeen tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista kotoutumista omalla asuinalueella sekä lisätä tietoa suomalaisesta arjesta. Monien maahanmuuttajanaisten, ja erityisesti maahanmuuttajaäit

ien, kotoutumisprosessi jää vajaaksi, mikä vaikeuttaa yhteiskuntaan osallistumista ja  sopeutumista sekä kouluttautumista ja myöhemmin työelämään siirtymistä. Tämän takia tarvitaan lisää joustavia, voimaannuttavia, yksilöllisiä ja sektorirajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia.

Maahanmuuttajanaisten osallisuutta vahvistetaan järjestämällä hankkeen teemoihin liittyvää matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa sekä teemaryhmiä Turun lähiöissä ja Kaarinassa. Hankkeen teemoja ovat suomalainen yhteiskunta, digitaidot, voimaantuminen, hyvinvointi, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan väkivallan ehkäisy, naisen identiteetti ja kulttuurien yhteensovittaminen arkeen.

Poikkeustilan aikana naisten tasa-arvoista osallistumista ja kotoutumista on tuettu järjestämällä toimintaa maahan muuttaneille naisille verkossa: Monikulttuurinen kohtaamispaikka Turun Netti-Mustikka, Kahvia ja keskustelua -ryhmä sekä Energiaa naisille -teemaryhmiä. Lisäksi tarjoamalla kohderyhmälle monipuolisia palvelumuotoja ja yksilöllistä palveluneuvontaa saadaan syvällisempi ymmärrys muuttuvista kotoutumisen tarpeista. Poikkeustilan aikana palveluohjausta tarjotaan puhelimitse.

Hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lataa hanke-esite ja hankeflyer.

Yhteystiedot

Ronja Kankare
Kotouttavan työn ohjaaja
044 240 3175
ronja.kankare@sateenkaarikoto.fi


Vertaisasiantuntija-koulutus 30.7.2020 klo 13–15

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke etsii vertaisasiantuntijoita!

Koulutus järjestetään ensisijaisesti Halisten Opetuskoti Mustikassa, mutta osallistua voi myös Zoom -linkin kautta etänä. Vertaisasiantuntijana pääset apuohjaajaksi maahanmuuttajanaisille suunnattuihin teemaryhmiin. Ryhmien aiheita ovat perhe ja vanhemmuus, sopeutuminen Suomeen, millaista on olla nainen sekä seksuaalikasvatus. Lisäksi pääset Monikulttuuriseen kohtaamispaikkaan Opetuskoti Mustikkaan (Halinen ja Hovirinta) järjestämään toimintaa. Opetuskoti Mustikka on ilmainen ja avoin paikka naisille ja lapsille.