Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena-hanke

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke alkaa nyt helmikuussa 2020 ja jatkuu vuoden vaihteeseen asti. Hankkeen tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista kotoutumista omalla asuinalueella sekä lisätä tietoa suomalaisesta arjesta. Monien maahanmuuttajaäitien kotoutumisprosessi jää vajaaksi, mikä vaikeuttaa yhteiskuntaan osallistumista ja  sopeutumista sekä kouluttautumista ja myöhemmin työelämään siirtymistä. Tämän takia tarvitaan lisää joustavia, voimaannuttavia, yksilöllisiä ja sektorirajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia.

Hankkeessa maahanmuuttajaäitien osallisuutta vahvistetaan järjestämällä hankkeen teemoihin liittyvää matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa sekä teemaryhmiä Turun lähiöissä ja Kaarinassa. Hankkeen teemoja ovat suomalainen yhteiskunta, digitaidot, voimaantuminen, hyvinvointi, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan väkivallan ehkäisy, naisen identiteetti ja kulttuurien yhteensovittaminen arkeen. Lisäksi tarjoamalla kohderyhmälle monipuolisia palvelumuotoja ja yksilöllistä palveluneuvontaa saadaan syvällisempi ymmärrys muuttuvista kotoutumisen tarpeista.
Hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lataa hanke-esite ja hankeflyer.

Yhteystiedot

Ronja Kankare
Kotouttavan työn ohjaaja
044 240 3175
ronja.kankare@sateenkaarikoto.fi