Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena-hanke

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke alkaa nyt helmikuussa 2020 ja jatkuu vuoden vaihteeseen asti. Hankkeen tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista kotoutumista omalla asuinalueella sekä lisätä tietoa suomalaisesta arjesta. Monien maahanmuuttajaäitien kotoutumisprosessi jää vajaaksi, mikä vaikeuttaa yhteiskuntaan osallistumista ja  sopeutumista sekä kouluttautumista ja myöhemmin työelämään siirtymistä. Tämän takia tarvitaan lisää joustavia, voimaannuttavia, yksilöllisiä ja sektorirajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia.

Hankkeessa maahanmuuttajaäitien osallisuutta vahvistetaan järjestämällä hankkeen teemoihin liittyvää matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa sekä teemaryhmiä Turun lähiöissä ja Kaarinassa. Hankkeen teemoja ovat suomalainen yhteiskunta, digitaidot, voimaantuminen, hyvinvointi, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan väkivallan ehkäisy, naisen identiteetti ja kulttuurien yhteensovittaminen arkeen. Lisäksi tarjoamalla kohderyhmälle monipuolisia palvelumuotoja ja yksilöllistä palveluneuvontaa saadaan syvällisempi ymmärrys muuttuvista kotoutumisen tarpeista.
Hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lataa hanke-esite ja hankeflyer.

Yhteystiedot

Ronja Kankare
Kotouttavan työn ohjaaja
044 240 3175
ronja.kankare@sateenkaarikoto.fi

Energiaa naisille-verkkokurssi maahanmuuttajanaisille

Milloin: 7.4.-5.5.2020 Tiistaisin klo 11.30-13.00

Missä: “Energiaa naisille” suljettu Facebook -ryhmä ja Zoom -verkkoalusta

Ilmoittautuminen: Lähetä kutsu suljettuun “Energiaa naisille” Facebook -ryhmään

Lisätietoa: Viiden kerran kurssin teemoja ovat perhe ja vanhemmuus, sukupuoli ja seksuaalisuus sekä naiseus. FB-ryhmään jaetaan kurssimateriaalia ennen jokaista tapaamiskertaa. Osallistujat voivat tutustua materiaaleihin ennakkoon. Zoom verkkoalustan keskusteluissa syvennytään teemaan paremmin (Zoom -linkki FB-ryhmässä).

Kysyttävää? Vastaan mielelläni: Ronja Kankare 044 240 3175 tai ronja.kankare@sateenkaarikoto.fi

Turun Netti-Mustikka

Turun Netti-Mustikka on suomenkielinen ryhmäkeskustelu, jossa voi tavata videon kautta muita turkulaisia naisia, vaihtaa kuulumisia ja tehdä vaikka käsitöitä yhdessä. Turun Netti-Mustikkaa ohjaa kotouttavan työn ohjaaja Ronja, ja mukana on välillä myös muita Opetuskoti Mustikan työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Turun Netti-Mustikkaan ovat tervetulleita kaikki Turun alueen naiset.
Turun Netti-Mustikka on auki kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 11.00–13.00. Turun Netti-Mustikkaan pääsee mukaan älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella osoitteessa: www.zoom.us/j/4578331822 salasana: 1234