POP-UP palveluohjaus

Pop up Mustikka on maahanmuuttajataustaisille naisille kohdennettu jalkautuvan palveluohjauksen malli. Mallia kehitetään Sateenkaari Koto ry:n Opetuskoti Mustikan pop up -palveluohjaushankkeessa (STEA, 2016-2019), jonka toiminta-alueena on Turun seutu. Toiminnan tarkoituksena on maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän perheidensä osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Palveluohjaus toteutuu pop up -luonteisesti, jolloin alueellista palvelun tarvetta, muotoa ja sijaintia arvioidaan säännöllisesti.

Malliin liittyvää ammatilaisille suunnattua materiaalia valmistuu syksyn 2019 aikana. Materiaali tulee ladattavaksi tälle sivulle.

Kenelle?

Pop up Mustikka tarjoaa maahanmuuttajataustaisille naisille kohdennettua jalkautuvaa palveluohjausta.

Tarkempana kohderyhmänä ovat Suomessa jo jonkin aikaa asuneet, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat perheenäidit.

Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajaperheiden parissa toimivat ammattilaiset järjestö- ja kuntasektorilla. Hankkeessa kehitettävä palveluohjausmalli mahdollistaa tukimuodon, jossa muita palvelukokonaisuuksia täydennetään monikulttuuriseen palveluohjaukseen liittyvällä erityisosaamisella.

Missä?

Tarjoamme palveluohjausta erilaisissa arjen toimintaympäristöissä – paikoissa, joissa naiset liikkuvat tai joihin heidän on helppo tulla. Hankkeen aikana palveluohjauksen toimipisteitä on Turun seudulla ollut mm. yhteisötalon, asiointipisteen, avoimen kohtaamispaikan sekä varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä.

Syksyllä 2019 palveluohjausta on tarjolla Turussa Halisten Opetuskodissa, Pansio-Pernon alueella Me-talossa, Turun Tyttöjen Talolla Varissuolla sekä Raisiossa avoimen kohtaamispaikka Satelliitin tiloissa.

Mihin tarkoitukseen?

Palveluohjaus tarjoaa tukea erilaisten suomenkielisten asioiden hoidossa ja arkeen liittyvissä kysymyksissä. Autamme esimerkiksi lomakkeiden täytössä, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä sekä elämän erilaisissa haastekohdissa. Palveluohjauksen tavoitteena on vahvistaa itsenäistä elämänhallintaa ja ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta.

Palveluneuvonta ja -ohjaus tukevat asiakasta mm. seuraavissa asioissa:

  • Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin hakeutuminen tarpeen mukaan

  • Avustaminen tiedon hankinnassa, yhteydenotoissa ja erilaisten lomakkeiden täyttämisessä liittyen em. palveluihin

  • Asumiseen, vapaa-aikaan ja kuluttaja-asioihin liittyvät kysymykset

  • Työllistymispalveluihin hakeutuminen sekä oman opiskelu- ja urapolun löytäminen

  • Kulttuuritulkkina toimiminen suomalaisen yhteiskunnan ja oman kulttuuritaustan välillä

  • Tuki erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa ja oikeiden palveluiden löytämisessä

Pisteestä riippuen toiminta pitää sisällään yksilöllisen ohjauksen lisäksi myös kotouttamista tukevaa ryhmätoimintaa maahanmuuttajataustaisille naisille.

Miksi juuri kohderyhmä?

Useat tutkimukset osoittavat, että Suomeen muuttaneiden kotiin jäävien naisten syrjäytymisriski on korkea ja he jäävät helposti virallisen kotoutumisajan palvelujen ulkopuolelle. Kotona lapsiaan hoitavan naisen elämänpiiri voi rajoittua oman kodin seinien sisälle useiksi vuosiksi tai naisen kotoutumisprosessista tulee muuten rikkonainen, jolloin kontaktipinta suomalaiseen yhteiskuntaan jää ohueksi. Siten myös ymmärrys suomalaisesta yhteiskunnasta, sen rakenteista ja käsitteistöstä on usein rajallista. Saman aikaan tiedämme, että erityisesti perheenäitien kotoutumisella ja heidän hyvinvoinnillaan on suuri merkitys ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyssä. Siten naisen palveluohjauksella tuetaan muitakin perheenjäseniä ja heidän kotoutumistaan.

Miten ammattilainen voi ohjata asiakkaan mukaan toimintaa?

Kysy lisää tai varaa suoraan ohjausaika soittamalla työntekijöillemme.

Lisätietoja

Lotta Häkkinen, pop up -palveluohjauksen koordinaattori, p. 044 240 3175, lotta.hakkinen@sateenkaarikoto.fi

Kira Laaksonen, palveluohjaaja, p. 044 231 7296, kira.laaksonen@sateenkaarikoto.fi