“PIKKU-MUSTIKKA” – Sosiaalisen osallisuuden ja työllistymismahdollisuuksien lisääminen maahanmuuttajanaisilla

Elokuussa 2016 käynnistyi ESR-hanke (Toimintalinja 5) Turussa ja Kaarinassa. Pikku-Mustikan-hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanaisten osallisuuden mahdollisuuksia sekä tukea yksilöllisesti naisia kotoutumisen, sopeutumisen ja työllistymisen polulla suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeessa keskitytään kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa äitiä tukemalla lisätään koko maahanmuuttajaperheen toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänhallintataitoja.

Tavoitteden toteutumiseksi kehitetään Opetuskoti- mallia, joka pilotoidaan kuntayhteistyönä. Tärkeänä lähtökohtana hankkeessa on saada aikaiseksi näyttöön perustuvaa tietoa toimintamallin kustannustehokkuudesta, vaikuttavuudesta ja siirrettävyydestä.