Palvelusetelit ovat käytössä Turun ja Raision kaupungeissa palvelusetelin tuottajiksi hyväksytyissä päiväkodeissa.

Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen päiväkotipalvelujen maksamisessa. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Palveluseteli Turussa ja Raisiossa - Tulossa Uuteenkaupunkiin syksyllä 2017

Turussa ja Raisiossa pääsääntöinen tukimuoto perheille on palveluseteli, jolloin hoitomaksu vaihtelee välillä 6–311 €/kk. Maksuun vaikuttaa lapsen ikä ja perheen tulot. Alle 3-vuotiaan päivähoitomaksu on 21 €/kk kalliimpi ja yli 3-vuotiaan päivähoitomaksu 6 €/kk kalliimpi kuin kunnallinen hoito.

1.8. 2016 alkaen osallistuimme perheiden talkoisiin alentamalla alle 3v. hintaamme niin, että ero kunnalliseen kaventui. 

Kaupungit hyväksyvät yksityiset päivähoidon palveluntuottajat, joiden päiväkotihoidon maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä. Palvelusetelin saanut perhe tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta.

Palveluseteli voidaan myöntää vain päivähoito-oikeuden piirissä olevien lasten päivähoidon korvaamiseen. Päiväkotihoidon palveluseteli on lapsikohtainen. Lapsen hoidon järjestämiseen ei voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä