Opetuskoti Mustikka 

Opitaan toisiltamme, yhdessä olemme enemmän – monipuolista toimintaa, ohjausta ja kielenopetusta maahanmuuttajanaisille ja -lapsille | Turku & Kaarina

Opetuskodit Turun Halisissa ja Kaarinan Hovirinnassa tarjoavat maahanmuuttajanaisille lapsineen avoimen kohtaamispaikan, suomen kielen ja arjen taitojen opetusta sekä kulttuuritietoista palveluohjausta.

Opetuskodeissa järjestetään lukukausittain suomen kielen opetusta (15 h/vko) yhdessä Turun kristillisen opiston ja Akateemisten naisten Luetaan yhdessä -verkoston kanssa. Kielikurssi noudattaa Opetuskodeille yksilöllisesti räätälöityä opetussuunnitelmaa. Kielikurssilla on kolme tasoryhmää (alkeis,- perus- ja jatkoryhmät. Kielikurssin maksu on Sateenkaari Koto ry:n kannatusjäsenyysmaksu, 20€/vuosi.  Alle kouluikäiselle lapselle on järjestetty hoito kielikurssin aikana. Lisätietoja kursseille ilmoittautumisesta saa opetuskotiohjaajalta. 

Opetuskodit ovat avoinna maanantai - torstai 09:00-14:00 

                     

Palveluohjausta Turun seudulla

Mustikan palveluohjaus tarjoaa tukea erilaisten suomenkielisten asioiden hoidossa ja arkeen liittyvissä kysymyksissä. Autamme esimerkiksi lomakkeiden täytössä, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä sekä elämän erilaisissa haastekohdissa. Palveluohjauksen tavoitteena on vahvistaa itsenäistä elämänhallintaa ja ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta.

Opetuskotiemme lisäksi palveluohjausta on mahdollista saada erillisissä pop up -toimipisteissä muun muassa Pansiossa Runosmäessä ja Raisiossa (ks. tarkemmat ajat ja paikat alta). Pisteestä riippuen toiminta pitää sisällään yksilöllisen ohjauksen lisäksi myös kotouttamista tukevaa ryhmätoimintaa maahanmuuttajataustaisille naisille. Lisätietoja antaa Pop up koordinaattori Lotta Häkkinen ja palveluohjaaja Kira Laaksonen. 

 

 

Työvalmennus

Elokuussa 2016 käynnistyi ESR-hanke Turussa ja Kaarinassa. Kaarinaan perustetun uuden opetuskodin ja Turussa pääasiallisesti toimivan työvalmentajan turvin voimme tukea Opetuskodin asiakkaita koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa entistä yksilöllisemmin.

                              

Terveysneuvontaa, palveluohjausta ja asiointiapua

Opetuskoti Mustikka on mukana myös Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa MARJAT- hankkeessa (2017-2019), jossa kotoutumista tuetaan edistämällä maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeen aikana asiakkaiden omia terveyden edistämisen valmiuksia parannetaan
järjestämällä Mustikassa työpajoja, teemapäiviä ja muita osallisuutta tukevia toimintoja. Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF). Lue lisää MARJAT-hankkeesta täältä.

                                   

YOUME -Mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana (2019-2021)

YOUME-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistämällä mielenterveyttä sekä varhaista hoitoon hakeutumista mielenterveysongelmia ilmaantuessa. YOUME-hankkeen aikana luodaan yhdessä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja asiantuntijaverkoston kanssa Mielenterveyden lähettiläät -malli. Siinä lisätään maahanmuuttajien tietoutta mielenterveydestä, sen vahvistamisesta sekä mielenterveyden ongelmista ja hoitoon hakeutumisesta. Mielenterveyden lähettiläinä toimivat vapaaehtoiset välittävät kokemuksia ja tietoutta mielenterveydestä yhteisöjensä sisällä.

Mielenterveyden lähettiläiden toimintaa tuetaan hankkeen aikana seminaareilla ja mentoroinnilla. Sosiaali- ja terveysalan toimijoille hanke tarjoaa työpajoja mielenterveysongelmien tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta, hoidosta ja vaikutuksesta kotoutumiseen. YOUME-hanketta rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Hankkeen toimijat: Turun ammattikorkeakoulu, Turun kriisikeskus, Sateenkaari Koto ry, Yhdessä-yhdistys ja VSSHP Psykiatrian toimiala.

  

 

Alakoululaisten läksykerho


Tiistaisin ja torstaisin klo 14.00–16.00 kokoontuu maahanmuuttajalasten läksykerho Halisissa. Kerhossa ohjaajina toimivat vapaaehtoiset. Läksykerho tukee alakouluikäisiä lapsia läksyjen teossa ja suomalaisten käsitteiden ymmärtämisessä.

Opetuskotien tapahtumakalenteri

Sinisellä merkityt ovat Halisten Mustikan tapahtumia ja punaisella merkityt Kaarinan Pikku-Mustikan tapahtumia. Oikealla yläkulmassa olevasta nuolesta voit valita vain toisen toimipisteen tapahtumat näkyviin.

Opetuskoti Mustikka, Halinen

Opetuskotiohjaaja
Jenni Tolonen, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 040 5435347 (ma-pe 8:30-15:30)
Kardinaalinkatu 3 P 151, 20540 Turku

Opetuskotiohjaaja
Anniina Björkdahl, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 045 78769416 (ti & to 8:30-15:30)
Kardinaalinkatu 3 P 151, 20540 Turku

Opetuskoti Pikku-Mustikka, Kaarina

Opetuskotiohjaaja
Johanna Heinonen, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 040 1446494 (ma-pe 8:30-15:30)
Pehtorinkatu 2 F 26, 20780 Kaarina

Opetuskotiohjaaja
Anniina Björkdahl, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 045 78769416 (ma & ke 8:30-15:30)
Pehtorinkatu 2 F 26, 20780 Kaarina

Työvalmennus

Työvalmentaja
Tuulia Lehtinen, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi 
p. 044 2313939

Pop up -palveluohjaus

Hankekoordinaattori ja palveluohjaaja
Lotta Häkkinen, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 044 2403175

Palveluohjaaja
Kira Laaksonen, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 044 2317296

Hallinto

Projektipäällikkö
Minna Maanpää, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 045 7876 9443

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Sähköpostisoitteemme ovat etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi