Multaa ja Mukuloita-luontomerkityksiä ja ilmiöoppimista kaupunkipuutarhassa – hanke

Hanke alkaa päiväkodeissa kesäkuussa 2019 ja jatkuu vuoteen 2021 kesälle.
Hankkeessa tuetaan tiedekasvatuksen, luontosuhteen vahvistamisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keinoin lasten kokonaisvaltaista kasvua. Hankkeessa perustetaan luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan painottuva luma-oppimisympäristö, jossa lapsilähtöisen ilmiöoppimisen periaattein innostutaan tutkimaan kaupunkipuutarhaluonnon elämää.

Toiminnalla edistetään laaja-alaista oppimista osana lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena on tukea kestävän elämäntavan periaatteita vahvistamalla luontosuhdetta, kiertotalousajattelua, tietoutta ja arvostusta luonnon toiminnasta sekä ruuan alkuperästä. Luomalla uusia merkityksellisiä paikallisia verkostoja jaetaan erilaista kulttuuritietoutta, edistetään lasten sosiaalisia taitoja, vaihdetaan moninaista tietotaitoa ja ehkäistään ikä-ihmisten sekä maahanmuuttajien syrjäytymistä. Hankkeessa luodaan levitettävä toimintamalli kaupunkipuutarhan soveltamiseksi varhaiskasvatukseen kuuluvaksi oppimisympäristöksi.

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry toimii hankkeen pääyhteistyökumppanina. Siirtolapuutarhan yhteisön kanssa suunnitellaan hankkeen toiminta niin, että sosiaaliset, kulttuuriset ja ekologiset tavoitteet toteutuvat. Ylläpidetään yhdessä viljelyperinnettä ja jaetaan viljely- ja kasvilajitietoutta sekä muuta paikallista asiantuntijuutta. Viherlassila Oy toimii puutarha-asiantuntijana. Valonia toimii kestävän kehityksen asiantuntijana.Natur och Miljön kanssa suunnitellaan puutarhaan sopivia hyönteis- ja pieneläinohjelmia. Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköltä hankitaan ideoita tiedekasvatukseen, ulkonaoppimiseen ja ilmiöoppimiseen. Biologi Susanna Auvinen toimii biologian asiantuntijana.

Hanke toimii valtion erityisavustuksella, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa 2019.