Maahanmuuttajanaisille suunnattu työ- ja opiskelumahdollisuuksien duunitori-jakso

Hankkeessa pyritään tuomaan työ- ja opiskelumahdollisuudet lähemmäs kohderyhmää ja näin madaltaa kynnystä siirtyä työllistymispolulle. Hankkeen päätavoite on toiminnallisilla opintoretkillä oppilaitoksiin ja yritysvierailuilla avata näköalaa työllistymisen mahdollisuuksista. Tavoittamalla aito työympäristö ja –yhteisö poistetaan sen ympärillä mahdollisesti olevia esteitä. CV-pajoissa ja työnhakupajoissa opiskellaan työn hakemisen kannalta välttämättömiä taitoja kuten itseilmaisua, työhaastattelutilanteita, osaamisen sanoittamista sekä digitaalisia työnhakukanavia. Osallistamalla kohderyhmää, lisätään heidän toimintakykyään myös tulevaisuudessa omatoimisuutta tukemalla.