Järjestösotehanke 113

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi on varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistetaan järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. Numeroilla 113 viitataan kolmannen sektorin hätänumeroon sote-uudistuksen myllerryksessä: hankkeen tavoitteena on varmistaa, että järjestöt ovat mukana sote- ja maakuntavalmistelussa ja että kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ovat turvattuja peruskuntatasolla myös tulevaisuudessa.

Hankkeen avulla lisätään järjestöjen yhteistyötä ja muutosvalmiutta. Lisäksi hankkeen etenemisen myötä sote-järjestöt toimivat entistäkin vahvemmin asiakkaiden äänenä, asiakaskokemuksen esiin tuojina sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden mahdollistajina. Hanke käynnistyi 1.8.2017, ja se toteutetaan STM:n tukemana Veikkauksen tuotoilla osana STEA:n Järjestö 2.0. -avustuskokonaisuutta, jonka valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Soste. Hanke kestää kolme ja puoli vuotta.

https://vslj.fi/jarjestosotehanke-113/