Daghem Lyckobo


Ni hittar vårt svenskspråkiga daghem mitt i det vackra trähusområdet Raunistula i Åbo, på Virusmäkivägen 65 b 1. Daghemmet har tre barngrupper; Nyckelpigorna som är de yngsta barnen, Hästskorna, som är mellangruppen, och Fyrklövern som är de äldsta barnen.

I vår verksamhet arbetar vi mycket med smågrupper, och utgår ofta från barnets egna idéer i vad vi väljer att arbeta med. På så sätt ger vi alla barn rum och plats och möjligheten att få uttrycka sina egna tankar och idéer. Genom smågruppsverksamheten får vi lugn och ro och barnen får känna sig trygga och utvecklas i egen takt, som egna personer och personligheter.

Vi arbetar mycket med konst och kreativitet. Inom vår personal har vi stor kunskap inom konstområden, så barnen har utmärkta möjligheter att få prova på och lära sig nya sätt att skapa, både tillsammans och på egen hand. Utflykter gör vi ofta till närliggande platser som kan vara spännande och intressanta för barnen, vi har fina närområden med natursköna platser och alla de möjligheter som staden och centrum kan erbjuda på bussavstånd. I och med att vi har Alfa Center precis bredvid oss, kan vi också gå och gymnastisera varje vecka.

Lyckobo verkar i ett stort gammal trähus, med en vacker gård där sandområde samsas med gräsmatta och skogsdunge. Gården ger oss fina möjligheter att låta barnen prova på olika sorters natur och omgivning och uppleva våra olika årstider. Vi har dessutom ett väldigt uppskattat eget grönsaksland och vinbärsbuskar, där barnen får vara med och plantera och skörda sommarens och höstens frukter.


Daghem Lyckobo är öppet varje dag från kl 07.00-17.00.

Ruotsinkielinen päiväkoti Raunistulassa

Ruotsinkielinen, 36-paikkainen päiväkoti Lyckobo sijaitsee Raunistulassa. Ulkoilemme suurella luonnonkauniilla pihalla – siellä kannot muuttuvat hevosiksi, kivet linnoiksi ja puissa voi kiipeillä. Toimintamme on lasta ja perhettä kunnioittavaa ja muotoutuu lasten mielipiteiden, toiveiden ja ajatusten mukaan. Osallistumme usein kulttuuritapahtumiin ja käymme viikoittain retkellä, puistossa ja metsässä.